Web Onzin
Contact | Sitemap
Linkpartners
Copyright 04-07
Onzin.Hebberig Grappige teksten Varia →Bijbelverhaal
Ambtenaar: Iemand, die voor elke oplossin een probleem heeft.
Ik had eh-vroeger heel veel vrienden, maar niet meer zo vanwege dat zij hadden gezegd dat de irri.. irritatie-grens bereikt was. Ja want vroeger toen ging 'k met me vrienden, gingen we altijd naar hetzelfde caf� enzo, maar nou ze zijn naar een ander caf� gegaan en nou willen ze mij niet zeggen waar.. waar dat eh is.
Nou maar dat vind ik helemaal niet erg. Nee, want nou heb ik veel meer tijd voor andere dingen te doen enzo.
Net als bijvoorbeeld laatst was ik naar de bioscoop geweest en daar had ik een hele mooie film gezien en die heette... dat was ehm... Schindlers List heette die. Ja maar die is mooi hoor! Dat was 'n hele mooie belangrijke film, want kijk de mensen praten altijd wel over de Joden enzo, terwijl eh nou die Duitsers dat waren ook geen lieverdjes hoor.
Maar eh, wat ik het mooiste vind om te doen altijd dat vind ik om in de bijbel te lezen. Dat vind ik zo mooi man! Dat is een heel mooi dik boek en dat is zo... eh ik zal even voor de mensen die niet p'cies weten waar de bijbel over gaat zal ik ongeveer effe eh uitleggen.
Dat was zo...

In het begin van de wereld toen was er nog helemaal niks. Alleen een soort van jeugdboerderij, met twee mensen: Mozes en Ali Babba.
Maar die hadden van de giftige appel gegeten en toen waren ze in slaap gevallen. En toen was het ke�hard gaan regenen en toen waren de dieren van de boerderij verdronken. Maar toen had Jezus dat water veranderd in rode wijn en toen was het de Rode Zee geworden. Die ging toen uit mekaar en de ene helft had de walvis opgezopen en de andere helft Johannes de Doper.
Die Johannes de Doper werd toen zo dronken, die ging mensen nat gooien met water! Ja, en toen zeiden die mensen ook zo van: " Nou, schei nou maar eens uit... met dat nat gooien met water."
Toen was er zo'n vrouw van Delilah, die heeft zo z'n haren afgeknipt en toen was het een hanekam geworden en toen moest 'ie drie keer kraaien. Maar toen wilde 'ie nog steeds niet ophouden en toen hebben ze z'n hoofd zo aan z'n kruis gespijkerd.
Maar gelukkig kwamen er toen net op tijd drie wijven uit het oosten en die hadden broodkruimels gestrooid om de weg niet kwijt te raken, maar toen had Jezus die broodkruimels in vissen veranderd en toen had die tegen die vissen gezegd: "Sta op en loop."
Ja, maar toen wisten die wijven niet meer waar ze vandaan kwamen. En toen hebben ze in een stal moeten slapen.
Maar nou was het ook zo van Maria, die was zwanger geworden. Maar niet van haar man, het was van de heilige bekoring was zij gevangen. Maar haar man Jozef, die dacht dat zij zwanger was van een Amerikaan, want die zong altijd zo van "Maria, Maria". En dat was van de musical Jesus Christ Superman.
Toen werd die baby geboren en die hebben ze toen in een mandje met pek en veren, z� in de sloot gekieperd. Ja en toen waren de koeien zo erg geschrokken, dat ze zeven jaar lang geen melk konden geven.
En toen dachten de Romeinen zo van, nou dan kunnen we wel het hele land gaan veroveren, maar dat was niet zo, want er was ��n klein dorpje wat dapper weerstand bleef bieden tegen de Romeinse overheersers. Want die hadden een toverdrank met duizend zure bommen en garnalen. Professor Barabas had dat gemaakt, maar die zat in de gevangenis en toen riepen ze met z'n allen: "Barabas vrij! Barabas vrij!" Maar dan moest er eerst iemand anders in de gevangenis.
Toen was keizer Pilatus zo z'n handen aan het wassen, maar toen ging Jezus met z'n smerige poten over het water heen lopen!
Toen werden ze zo boos en hebben ze hem in de gevangenis gezet ennuh... gekruisigd.

Dat is allemaal hier in de Jordaan gebeurd.

Dat is niet om te lachen, want stel je voor dat ze jou aan een kruis zouden spijkeren. Zou je dan ook lachen?
Stel je hangt daar en dan krijg 'ie jeuk, wat dan?
Of dat ze je naast iemand hangen die alleen maar over voetbal kan praten?
Of tussen twee Limburgers in?

En er staat ook in de twaalf geboden van als dat als gij merkt dat de mensen spotten dan moet gij de mensen kastijden met een brandende braamstruik, ja.
Ja maar dat is symbolisch dat weet ik ook heus wel. Mogen best andere houtsoorten zijn als dat beter uitkomt.

Daarom zeg ik altijd zo:

Jezus is een goeie vriend, 'tis dat je 'm beter kent
Hij heeft veel voor ons gedaan,
heeft ze eigen aan het kruis laten slaan.
En daarom zeg ik altijd: Jezus, bedankt.

Als we dat ��n keer met z'n allen zeggen dat vind ie hartstikke leuk.
Tellen tot drie en dan gaan we het zeggen.
E�n twee drie...

(JEZUS BEDANKT)

Dat zal die leuk vinden.

Hans Teeuwen

Terug naar de funny teksten